el rebost d'Adalet - un viatge a través dels aliments (2023/24)EL REBOST D'ADALET

Projecte educatiu multidisciplinar

El model actual de producció i consum dels aliments planteja desafiaments ambientals i socials importants. D'una banda, milions de persones, sobretot a les zones rurals de l'Àsia i de l'Àfrica Subsahariana, viuen d'economies de subsistència. És a dir, només consumeixen el que elles mateixes són capaces de produir. De l'altra, moltes societats estan immerses en una versió poc amable del consum: el consumisme, que empeny els consumidors a adquirir compulsivament més i més coses, fins i tot quan no són necessàries. 


EL REBOST D'ADALET és un viatge fotogràfic a través dels diferents engranatges que conformen la roda del consum dels aliments, amb l’objectiu d’aportar elements per a la reflexió que contribueixin a la construcció d’un món socialment més just, i ambientalment més sostenible, d'acord amb els postulats de l'Agenda 2030 de la ONU. 


EL REBOST D'ADALET consta d'un web (www.elrebostdadalet.cat) i d'un llibre en format digital com a material de divulgació i de treball. La presentació digital es complementa amb una exposició de visita presencial que s’ofereix a escoles, centres socials i altres equipaments que hi estiguin interessats. El material forma part del catàleg de recursos pedagògics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.IMATGES: Oriol Albaigés
TEXTOS: Blauhaus Audiovisual


Amb la col·laboració de:
  Potser t'agraden aquestes entrades